Come about là gì? Ý nghĩa và cách dùng chi tiết

Come about là cụm động từ thường dùng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu ý nghĩa và cách dùng cụm động từ này một cách phù hợp nhất.

Come about là gì?

Come about được dịch là: Xảy đến, xảy ra. Ngoài ra từ này còn mang các ý nghĩa khác như:

 • Xảy ra
 • Thay đổi phương hướng
 • Để chuyển sang một chiến thuật mới

Come about là gì?

Ví dụ về cụm động từ come about xuất hiện trong câu

1. How did such a confused situation come about?

→ Làm thế nào mà một tình huống bối rối như vậy lại xảy ra?

2. She was late again, but I’m not sure how it came about this time.

→ Cô ấy lại đến trễ, nhưng tôi không chắc lần này diễn ra như thế nào.

3. How did it come about that the police were involved?

→ Làm thế nào nó xảy ra về việc cảnh sát đã tham gia?

4. How did all this come about?

→ Làm thế nào mà tất cả điều này xảy ra

Từ đồng nghĩa với Come About

 • be
 • befall
 • betide
 • chance
 • come
 • come down
 • come off
 • cook
 • do
 • go down [slang]
 • go on
 • hap
 • happen
 • occur
 • pass
 • transpire

Các cụm động từ bắt đầu từ come

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*