Come in for là gì?

Ý nghĩa cụm động từ come in for

→ Để nhận những lời trách móc hoặc chỉ trích

Ex: The director has come in for a lot of criticism over his handling of the affair.

Vị đạo diễn đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích về cách xử lý vụ việc của mình.

Ex: Fast food has come in for further criticism in a report published today.

Thức ăn nhanh đã bị chỉ trích trong một báo cáo được công bố ngày hôm nay.

Ex: John’s come in for quite a lot of criticism of late.

John đến vì khá nhiều lời chỉ trích muộn.

ý nghĩa come in forĐể nhận những lời trách móc hoặc chỉ trích
ý nghĩa come in for: Nhận những lời trách móc hoặc chỉ trích.

Cụm từ liên quan

 • afflict
 • affliction
 • almost/nearly die of sth idiom
 • be a victim of your own success idiom
 • be devoured by sth idiom
 • bear
 • count
 • get the short end of the stick idiom
 • go through sth
 • grip
 • hands-on
 • hold on idiom
 • ride
 • sample
 • seat
 • survivor
 • take/have a knock idiom
 • temporal
 • torturous
 • undergo

Cụm động từ bắt đầu từ come

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*