Tiếng anh cho người mới bắt đầu từ A đến Z (lộ trình, trình độ, kĩ năng quan trọng, sách, động lực)Stay motivated:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/studywithsab/
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/thu_sangg/
For business inquiries: Email: lazygirlstudying.business@gmail.com

Nếu bạn biết một ngôn ngữ thứ hai, hãy giúp Sab làm subtiles nha: http://www.youtube.com/timedtext_cs_panel?c=UCy0ghTAEM_OCqwG45RKVyLw&tab=2
Many thanks and much love!

Những video hữu ích khác:
4 bước cần thiết để học từ vựng: https://www.youtube.com/watch?v=qYfJtZPOMy8
6 phần mềm học tiếng anh miễn phí: https://www.youtube.com/watch?v=UF7syMq3ftM
Top 30 cách học tiếng anh cực giỏi: https://www.youtube.com/watch?v=H9F-0vY-CX8
Cách tự học tiếng anh ở nhà mà vẫn giỏi: https://www.youtube.com/watch?v=8xHFv-D9sqY&t=4s
8 điều có thể làm tại nhà: https://www.youtube.com/watch?v=jYRc7MLeJWU
Làm sao để học khi không muốn: https://www.youtube.com/watch?v=aHmJrKElmys

Những cuốn sách đề cập trong video:
English Grammar in Use, English Pronunciation in Use, English Vocabulary Organiser

Timeline cho câu hỏi:
1:48: Khi mới bắt đầu học tiếng anh, nên học cái gì đầu tiên (nên bắt đầu từ đâu)?
5:16: Kĩ năng nào là quan trọng nhất?
7:19: Đối với người mới bắt đầu, học bao lâu là giỏi tiếng anh?
10:00: Vượt qua giai đoạn bão hoà thế nào?
13:10: Cuốn sách nào tốt dành cho người mới bắt đầu?
20:15: Làm thế nào để biết tiếng anh mình giỏi lên?

Học tại website: English Friends

Xem thêm tại: Từ vựng tiếng anh

Từ vựng tiếng anh Chủ Đề Cá Và Bò Sát

Từ vựng tiếng anh Chủ Đề Bản Đồ Thế Giới