Tu Vung 1 / Vocabulary: Legal, create, economy…https://www.facebook.com/HocEnglishOnlinehttps://www.facebook.com/HocEnglishOnline
Hello các bạn! Đây là video đầu tiên trong những videos mình giúp các ban hoc từ vựng. Mình hy vọng nó sẽ được giúp các bạn học tiếng Anh tốt hơn.

Học tại website: English Friends

Xem thêm tại: Từ vựng tiếng anh

Langmaster – 5 phút học hết các từ vựng về địa điểm thông dụng nhất [Học tiếng Anh giao tiếp]

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Địa điểm trong thành phố [Từ vựng tiếng Anh thông dụng #1]